Godziny zajęć

 

ZAJĘCIA STACJONARNE:
 
Grupy poranne: w godz. 9:30 – 12:30  (3h) 
Grupa przedszkolna: w godz. 9:30 – 12:30  (3h) 
Grupa GCSE: w godz. 12:30 – 13:30  (1h)
Grupa A-level: w godz. 13:30 – 14:30  (1h)
Koła tematyczne: 12:30 – 13:00 (30min)
Zajęcia logopedyczne: grupa przedszkolna 12:30-13:00  (30 min)
                                     grupa starsza 13:00-13:30 (30 min)
Zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych) od godz. 13:30-14:00 (30min)                                                                                            
Religia komunijna od godz.13:00 – do uzgodnienia z Księdzem
ZAJĘCIA ONLINE:
GCSE / A-Level od godz. 09:00-10:00
Klasa 1-6 od godz.10:00-12:00
W tej sytuacji zajęcia: religii, przedszkolne, teatralne, logopedyczne oraz zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych) zostają zawieszone do czasu unormowania się okresu epidemiologicznego tj. do czasu zajęć stacjonarnych.
Oferujemy:
•  wideo spotkania
• ciekawie prowadzone lekcje wzbogacone o obrazki, filmiki i animacje
• stały dostęp do Platformy naszej szkoły
• stały dostęp do wszystkich materiałów na Platformie
• stały kontakt z nauczycielem
• zajęcia prowadzone interaktywnie, tak by najbardziej zaangażować dziecko w proces nauczania
• pracę domową dostosowaną do poziomu nauczania
• opracowanie lektur i wierszy wspólnie z nauczycielem
• zajęcia dodatkowe (matematyka, geografia z historią)
• zespół doświadczonych nauczycieli