Opłaty szkolne

ZAJĘCIA STACJONARNE:

Miesięczna opłata szkolna w tym roku kalendarzowym 2022/2023 wynosi £45 na jedno dziecko (zajęcia sobotnie bądź piątkowe). Opłata jest stała, bez względu na liczbę zajęć w danym miesiącu.  W przypadku rodzeństwa za drugie i kolejne dziecko od £45 należy odliczyć £10 zniżki. Rodzice/Opiekunowie zapisujący dziecko do naszej placówki uiszczają:
* Wpisowe - jednorazową, bezzwrotną opłatę w wysokości £20 przy zgłoszeniu pierwszego, drugiego oraz kolejnego dziecka do szkoły. W przypadku rezygnacji z uczęszczania do szkoły wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

Opłata za 1 dziecko: £45

Opłata za 2 dziecko i kolejne: £35

Opłata za grupę przedszkolną z logopedią jak powyżej.

Opłata za grupę GCSE i A-level: £50

Koło teatralne: £10

Matematyka: £10

Geografia z historią: £10

Scrabble/Szachy/karty: £10

Nauka gry na gitarze klasycznej: £50 (dzieci od 10 roku życia, grupa 2-4 osobowa)

 

Opłatę należy wnosić na konto szkoły w terminie do 2-go dnia każdego miesiąca, poprzez ustawienie na koncie Standing Order (stałe zlecenie).

Możliwość jest zapisania dziecka na oba dni, tj.sobotę i piątek. Miesięczny koszt wynosi £90 (£45x2) na jedno dziecko.  W przypadku rodzeństwa za drugie i kolejne dziecko od £90 należy odliczyć £10 zniżki.