Opłaty szkolne

ZAJĘCIA STACJONARNE:

Opłata szkolna w 2021/2022 roku jest opłatą za 34 soboty i została podzielona na równe, miesięczne raty, bez względu na liczbę zajęć w danym miesiącu.  W przypadku rodzeństwa za drugie dziecko od £45 należy odliczyć £10 zniżki, za kolejne dzieci £20. Rodzice/Opiekunowie zapisujący dziecko do naszej placówki uiszczają:
* Wpisowe - jednorazową, bezzwrotną opłatę w wysokości £20 przy zgłoszeniu pierwszego, drugiego oraz kolejnego dziecka do szkoły. W przypadku rezygnacji z uczęszczania do szkoły wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

Opłata za 1 dziecko: £45

Opłata za 2 dziecko: £35

Opłata za 3 i kolejne dziecko: £25

Opłata za grupę przedszkolną jak powyżej.

Opłata za grupę GCSE: £35

Opłata za grupę A-level: £35 

Koło teatralne: £7

Matematyka: £7

Geografia z historią: £7

Scrabble/Szachy/karty: £7

Zajęcia logopedyczne (grupowe do 3 dzieci): £55 

Zajęcia TUS (grupowe do 5 dzieci): £55 

 

Opłatę należy wnosić na konto szkoły w terminie do 2-go dnia każdego miesiąca, poprzez ustawienie na koncie Standing Order (stałe zlecenie).

ZAJĘCIA ONLINE:

Roczna opłata za szkołę wynosi £300 (kl 1-6, GCSE, A-Level) i została podzielona na równe, miesięczne raty, bez względu na liczbę zajęć w danym miesiącu. W związku z tym koszt to £30 miesięcznie. W przypadku rodzeństwa za drugie i kolejne dziecko od £30 należy odliczyć £5 zniżki. Rodzice/Opiekunowie zapisujący dziecko do naszej placówki uiszczają:* Wpisowe - jednorazową, bezzwrotną opłatę w wysokości £10 przy zgłoszeniu pierwszego, drugiego oraz kolejnego dziecka do szkoły. W przypadku rezygnacji z uczęszczania do szkoły wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

Opłata za 1 dziecko: £ 30

Opłata za 2 i kolejne dziecko: £ 25

Opłatę należy wnosić na konto szkoły w terminie do 2-go dnia każdego miesiąca, poprzez ustawienie na koncie Standing Order (stałe zlecenie). Za pierwszy miesiąc (wrzesień) proszę dokonać zwykłego przelewu nie później niż do dnia 04.09.2021- Dzień pierwszych zajęć.