polska szkola spk

Co oferujemy naszym uczniom...

* Edukacja
   polonistyczna  
  dla dzieci od lat 5 do 18


* Zajęcia      dydaktyczne
  dla    przedszkolaków  
   od lat 3 


* Kursy GCSE
 oraz A level


* Zajęcia onlina (podczas trwania okresu epidemiologicznego)

* Zajęcia dodatkowe: 
  - matematyka
  - geografia z historią
  - koło teatralne
  - scrabble/szachy/karty

* Zajęcia logopedyczne

* Nauka gry na gitarze klasycznej


* Przygotowanie do
    I Komunii Św. 


* Ścieżki tematyczne

*  Biblioterapia

* "Zielone lekcje" 

* "Spotkania muzealne" 

* Projekty i wydarzenia
  edukacyjne 

* Nauka przez zabawę 

Intensywna oraz skuteczna nauka języka polskiego to dla nas priorytetowe zadanie.


1.Zajęcia prowadzone są na dostosowanych do możliwości każdego ucznia poziomach nauczania.

2. Uczniowie przydzielani są do poszczególnych grup nie ze względu na wiek, ale na poziom wiedzy i umiejętności.

3. Najmłodsze dzieci rozpoczynają zajęcia
w wieku 3 lat.

4. Zajęcia trwają 3 godz. lekcyjne (od 9:30 do 13:00) z przerwą na  II śniadanie i zabawę. Po zajęciach szkolnych chętne dzieci mogą wziąć udział w zajęciach dodatkowych. 

5. Znakomicie wykwalifikowani nauczyciele
pracują w oparciu o podstawę programową MEN oraz własne programy autorskie. 

6. Wszystkim uczniom proponujemy zajęcia
w oparciu o zróżnicowane, atrakcyjne metody dydaktyczne wykorzystujące wciąż powiększające się zasoby szkoły

 

7. Prowadzimy również kursy przygotowawcze do egzaminów z języka polskiego GCSE oraz A-level.

8. Zajęcia online (podczas trwania okresu epidemiologicznego) 

Oferujemy:
•  wideo spotkania
• ciekawie prowadzone lekcje wzbogacone o obrazki, filmiki i animacje
• stały dostęp do Platformy naszej szkoły

• stały dostęp do wszystkich materiałów na Platformie
• stały kontakt z nauczycielem

• zajęcia prowadzone interaktywnie, tak by najbardziej zaangażować dziecko w proces nauczania
• pracę domową dostosowaną do poziomu nauczania
• opracowanie lektur i wierszy wspólnie z nauczycielem
• zajęcia dodatkowe (matematyka, geografia z historią)

• zespół doświadczonych nauczycieli

 

 

Indywidualne podejście do każdego ucznia i studenta  jest naszych największym atutem. Staramy się zachęcać i motywować naszych uczniów do samodzielnej nauki również poza szkołą oraz włączać rodziców dzieci
w proces edukacji.

1. W naszej szkole proponujemy wszystkim uczniom udział w dodatkowych zajęciach matematyki, geografii z historią,  udział

w kole teatralnym czy w zajęciach scrabble/szachy/karty.  

 

Zajęcia dodatkowe odbywają się po lekcjach w wymiarze 30 min. 

2. Zajęcia logopedyczne i TUS prowadzone z myślą o rozwoju dzieci

3. Religia. Przygotowanie do I Komunii Św. prowadzi w naszej szkole Ksiądz Tadeusz Puton. Zajęcia religii komunijnej odbywają się po godz. 13:00. 

 

 

4. Ścieżki tematyczne oraz projekty edukacyjne są uzupełnieniem procesu dydaktycznego w naszej szkole.
 

​Ścieżki tematyczne zawierają treści dotyczące:

- polskiej kultury i tradycji,

- geografii i historii Polski,

- poznawaniu piosenek  i wierszyków polskich 

- rozwijania zdolności artystycznych.

Wszystkie te elementy staramy się uwzględniać podczas zwykłych sobotnich zajęć przeplatając nimi edukację polonistyczną. 

​1. Prowadząc zajęcia biblioterapi wykorzystującej użycie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych. Pełni funkcję dydaktyczną – rozbudza wyobraźnię i procesy poznawcze, skłania do autorefleksji, analizowania własnych wyborów, kształtuje postawy moralne.

​2. W zbliżającym roku szkolnym planujemy organizowanie podczas ładnej pogody - "Zielonych lekcji" na uroczych polach The Meadows sąsiadujących ze szkołą. 

3. Bliskość National Museum of Scotland sprzyja również przygotowaniu lekcji muzealnych tematycznie związanych z programem nauczania. 

 

4. Projekty edukacyjne

To wyjątkowe wydarzenia takie jak: konkursy, warsztaty edukacyjne i wychowawcze, spotkania z ciekawymi ludźmi, imprezy organizowane dla dzieci oraz dla rodziców etc.

Wszystkie projekty zawierają ogromną wiedzę z dziedziny historii, geografii, literatury polskiej i światowej oraz treści na temat tradycji i kultury polskiej.

Uczniowie naszej szkoły cyklicznie wydają też bardzo ambitną gazetkę szkolną o tytule "Orły Edynburskie". Tematem są zwykle sprawy szkoły oraz środowiska Polonii w Szkocji