Programy nauczania

Edukacja

Nauczyciele pracują na podstawie autorskich programów nauczania dostosowanych do poziomu i możliwości uczniów. Programy oparte są na bieżącej podstawie programowej MEN oraz programie MEN dla dzieci przebywających za granicą.

Przygotowujemy również uczniów do egzaminu z języka polskiego, jako obcego GCSE (General Certificate of Secondary Education - Polish– dotyczy uczniów w wieku 14 – 16 lat) oraz A-Level (Advanced Level- Polish- dotyczy uczniów w wieku 16-18 lat) - odpowiednik polskiej matury. 

 

W ramach programu nauczania realizowane są również ścieżki edukacyjne:

- artystyczna (muzyczna, teatralna, plastyczna),

- historyczna i geograficzna Polski

- tradycji i kultury polskiej.

 

Wychowanie – kultywowanie polskich zwyczajów i tradycji, budzenie odpowiedniego stosunku do nauki oraz wzajemnego szacunku podczas zajęć. Uświadamianie dzieciom tożsamości narodowej, ale również rozwijanie poczucia własnej wartości i pewności siebie w środowisku szkockim

 

Integracja – integrowanie się wzajemne dzieci – przebywanie w  środowisku rówieśników, wspólne zajęcia oraz zabawy w szkole i w ogrodzie przyszkolnym, rozwijanie wspólnych zainteresowań itp.

 

 

 

 

 

Współpraca z rodzicami - Rodzice mają prawo do otrzymywania bieżącej informacji, wspierają rozwój wiedzy
i umiejętności dzieci pomagając w rozwiązywaniu zadań domowych oraz poprzez wykonywanie dodatkowych ćwiczeń w zakresie języka polskiego.

 

Propozycje i uwagi rodziców są mile widziane i są cenną wskazówką w pracy nauczycieli.

 

 

 

polska szkola spk